Editie 16 - 1

4 - Samen paarden stelen
In memoriam Henri-Floris Jespers
Redactie

8 - 'Ruusbroek en Hadewich als voorlopers van het surrealisme
Marc. Eemans en de mystieke literatuur
Veerle Fraeters & David Vermeiren

30 - Jos Léonard en Eer Vlaanderen vergaat
Ludo Simons

40 - Wie was de loteling van Conscience?
Op zoek naar de bronnen van 'een ware geschiedenis'
Johan Vanhecke

66 - Een pittoresk misverstand
Cyriel Buysse en Henri Cassiers
Joris van Parys