Editie 15 - 1

4 - 'Wie een Indische trouwt...'
Het gemengde huwelijk in de koloniale Indische literatuur
Petra Boudewijn

29 - Nooit meer oorlog?
De Eerste Wereldoorlog in de Vlaamse jeugdliteratuur 1973-2015
Jan van Coillie

56 - 'Volmaakt zal het leven nooit worden'
Een brief van J.C. Bloem aan Irene Vorrink
Aad Meinderts

69 - 'Een gezamentlyk geesteswerk'
Isaäc Pieter deVooys als 'Minister van Arbeid' van De Beweging
Pieter Huijgens