Editie 15 - 2

4 - Hendrik de Vries en het literaire modernisme in de jaren twintig
Sjoerd van Faassen

34 - 'Singers Nähmaschine ist die beste'
Paul van Ostaijen als inspiratiebron voor de Weense componist Otto M. Zykan
Armand Van Nimmen

60 - Nihilisme, chaotisme, obscurantisme
Het tijdschrift Taptoe (1953-1955)
Jan Stuyck

72 - 'zacht en roosverwig vleesch'
Hendrik Conscience over Gustaf Wappers
Jan Lampo